Fire gode grunner til å samarbeide med Quisma

KVALITET

Quisma er en del av verdens største byrågruppe, GroupM. På grunn av størrelsen kan vi unike fordeler på pris og kvalitet.

PERFORMANCE

Vi tar utgangspunkt i det beste resultatet og justerer budsjettet slik at du får best mulig ROAS.

TALENT

Quisma har 200 digitale spesialister i Norden, og derfor er vi ikke kun førende i kvalitet, men også i antall

TEKNOLOGI

Vi er besatte av data. Vi tror på at jo mer innsikt vi har, desto bedre kan vi optimalisere din kampanje


Digital performancemarkedsføring – med data som kjerne 

Quisma er GroupMs nordiske performancebyrå. Markedsføringsfokuset har utelukkende et digitalt utgangspunkt, og datadrevet og integrert performancemarkedsføring er vårt spesialområde. Vårt hovedfokus er å utfolde og utvikle kundenes digitale disipliner og på denne måten styrke kundenes forretning.   

Data er kjernen i performancebegrepet, og definisjonen av performance avviker fra den klassiske affiliate-oppfattelsen. I stedet er performance-markedsføring kontinuerlig optimalisering ved hjelp av berikelse i form av data og innsikt. Vi gir råd og eksekverer både på enkelte kanaler (f.eks SEO, SEM, social og programmatisk) og tilbyr en samlet pakke. Med den samlede pakken jobber vi også kanaluavhengig – hvor vi med utgangspunkt i data løpende kan optimalisere budsjettet slik at du får mest mulig ut av kampanjene. Quismas performance-tilgang er dermed kategorisk lower funnel-fokusert.  

I Quisma har vi et solid samarbeid med kollegaene våre i de andre nordiske landene. Med erfaringer og innsikt i disse markedene har vi gode forutsetninger for å utføre en begavet markedsføringsinnsats på nordisk plan som gavner kundene våre.  

Direkte adgang til digitale spesialistfunksjoner 

 Via QUISMA kan kunder få direkte adgang til GroupMs digitale spesialistfunksjoner – med andre ord et bredt utvalg av produkter og tjenester. Man kan med fordel benytte seg av alle [m]Platforms unike digitale tjenester, som blant annet består av [m]Insights, Xaxis og medieintegrasjoner.  

Hvert setup er skreddersydd til kunden det gjelder og hvorvidt man ønsker rådgiving og/eller eksekvering i form av SEO, SEM, programmatisk, paid social eller hele pakken. 

Vi tror på at en best mulig verdiskaping skjer gjennom synergi og integrasjon av de forskjellige kompetansene og de ulike kanalene. Men for mindre eller mellomstore firmaer kan det i noen tilfeller være en løsning å fokusere på de utvalgte aktivitetene som gir best avkastning for bedriften.